Városközponti Óvoda - Pécs

Pedagógiai program

Pedagógiai programunkban speciális helyzetünket, lehetőségeinket igyekeztünk megjeleníteni, a megfelelő törvényességi szempontok betartása és figyelembe vétele mellett.
Az óvodai nevelés országos alapprogramja mellett különféle pedagógia nézetek, nevelési gyakorlatok kerültek előtérbe. Nevelőtestületünk egy összehangolt szakmai feladatvállalással alakította ki közösen elkészített szakmai programját.


A teljes pedagógiai program letölthető itt.