Városközponti Óvoda Móricz Zsigmond Téri Tagóvodája

Móricz Zsigmond Téri Tagóvoda

Óvodánk 1973. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit.

Pécs belvárosában található, mely egykor az Óvónőképző Szakközépiskola módszertani gyakorlóhelyeként funkcionált. Frekventált helyét tovább erősítette, hogy közlekedési csomópontok veszik körül.

A korai nyitással - 6 - segítjük a munkában álló szülőket.

Nevelőtestületünk a homogén életkorú csoportok szervezését helyezi előtérbe.

 

A gyermekek óvodában eltöltött idejét úgy igyekszünk megszervezni és megtervezni, hogy mindig érezze a számára legfontosabbat: az érzelmi biztonságot, melynek biztosítéka az óvónő és a dajka elfogadó, gondoskodó, segítő személye, a szeretetteljes légkör kialakítása. 

 

Tágas udvarunkon kellemes klímát biztosítanak a nagy fák, melyek árnyékában korszerű ütéscsillapítással ellátott nagymozgást fejlesztő játékok találhatóak.

Műfüves sportpályán ismerkedhetnek óvodásaink a labdajátékokkal.

A közlekedési eszközök használatát biztonságosan elkülönített területen gyakorolhatják a gyerekek

Sok korszerű mozgásfejlesztő eszközzel rendelkezünk, fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek mindennap elegendő időt töltsenek mozgással.

Fő feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiségfejlesztést, a tehetséggondozást, a felzárkóztatást, az esélyegyenlőség biztosítását. Kiemelten kezeljük az anyanyelvi nevelést.

A gyermekek teljes körű fejlesztését - szükség esetén - fejlesztőpedagógus, pszichológus, gyógypedagógus, logopédus segíti.

Esztétikusan berendezett csoportszobáink sokféle tevékenységre adnak lehetőséget.

Nagycsoportosaink minden évben részt vesznek ingyenes vízhez szoktatáson, és fociedzésen. A hitoktatás lehetőségét biztosítjuk. A szülők igényeinek megfelelően szervezünk idegen nyelvi, mozgásos, és zenei foglalkozásokat. Kihasználjuk a Tudásközpont, a Bóbita Bábszínház, a gyermekkönyvtár és a múzeumok adta lehetőségeket. Gondot fordítunk természeti környezetünk megismerésére, megszerettetésére. Rendszeresen szervezünk kirándulásokat, látogatjuk az állatkert foglalkozásait.

Munkánk során számítunk óvodásaink szüleinek együttműködésére. Szívesen vesszük a szülők ötleteit, segítségét, támogatását. Május végén nagyszabású kerti mulatsággal várjuk az óvodánkhoz kötődő vagy iránta érdeklődőket, hogy együtt ünnepelhessük a Gyermeknapot.

Az újonnan érkező gyermekek beszoktatásának módját a gyermek és a szülő igényeihez igazítjuk.

Elérhetőségeink

Városközponti Óvoda Móricz Zsigmond Téri Tagóvoda
7622 Pécs Móricz Zsigmond tér. 6.
Tel: 72/ 315-628
E-mail: moriczovoda@varoskozpontiovoda.hu
Tagóvoda-vezető: Meilinger Csabáné