Városközponti Óvoda Móricz Zsigmond Téri Tagóvodája

Móricz Zsigmond Téri Tagóvoda

Intézményünk a Városközponti Óvoda Móricz Zsigmond téri tagintézménye. Alapítója és felügyeleti szerve Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése.
Fenntartója Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Óvodánk 1973. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit. Már a nyitás előtt látható volt, hogy az igények kielégítésére nem elegendő négy csoport, ezért az eredetileg szolgálati lakásnak tervezett épületrészt is átalakították, így 5 csoportszobában kezdődhetett az első nevelési év.

Az épület alapterülete 628m2.
2 csoportszoba 55,1 m2
2 csoportszoba 54,1 m2 25 gyermek neveléséhez biztosítanak elegendő teret.
1 csoportszoba 26,1 m2 15 gyermek befogadására alkalmas

Rendelkezünk egy melegítő konyhával, amelyet az intézményünket ellátó vállalkozó alkalmazottai használnak.

Az épület állapota, felszereltsége feladataink elvégzéséhez megfelelő. Ez nagyrészt dolgozóinknak és a szülők hozzáállásának köszönhető.

Udvarunk a magas emeletes házak között zöldellő sziget. Található itt füves és betonozott rész is, így csapadékos időben is van játszásra alkalmas udvarterület.
Szép környezetbarát fajátékok várják a gyerekeket. Pergola árnya csalogat elmélyült tevékenységre (barkácsolás, mesehallgatás, ábrázolás stb.).
Minden csoportnak van saját homokozója az ott használható megfelelő mennyiségű és minőségű udvari játékkal.
Óvodásaink kedvenc játszóhelye a fák tövében megbújó játszóház.
Udvarunkat a kerítés mentén mindenütt növények szegélyezik, melyek nem csak szép látványt nyújtanak, hanem az intézményt körülvevő utakról beáramló levegőt és zajt is megszűrik.

Óvodánk Pécs belvárosában, központi helyen épült. Frekventált helyét tovább erősítette, hogy közlekedési csomópontok veszik körül. Mindig teljes gyereklétszámmal működött, s várhatóan ez a jövőben is így lesz. A környező falvakból és a város távolabbi részeiről is jönnek hozzánk beiratkozni, mert többek számára is jól megközelíthető intézményünk a lakóhelytől a munkahelyre jutás közben. Ebből adódóan sokfajta társadalmi környezetből érkeznek óvodásaink.

A helyi nevelési rendszer kialakításánál tehát nagyon körültekintőnek kellett lennünk, hogy az intézményünket választók igényeinek, érdekeinek elképzeléseinek és szükségleteinek megfelelően végezzük munkánkat.

Óvodánk 1973-tól 1992-ig részt vett a Janus Pannonius Óvónőképző Szakközépiskola diákjainak gyakorlati képzésében. Az ezen időszak alatt kialakult magas szakmai követelmény a mai napig mércéje nevelő munkánknak.

Programunk kialakításakor is hasznosítottuk a több évtizedes nevelőmunka során felgyülemlett tapasztalatot.

Fontos volt számunkra, hogy óvodánkban a nevelési funkció kiteljesedése legyen az alapvető feladat.

Gondoskodunk óvodásaink számára érzelmi biztonságról, szeretetteljes légkörről, s a fejlődésükhöz szükséges tevékenységekről, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékra.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a játéktevékenység elsődlegessége a gyermeki személyiség fejlesztésében nem vitatható.
Óvodánk nevelési programjában a játék és a tanulási tevékenység összekapcsolódik. Jelentős mértékben építünk a spontán gyermeki ötletekre, a gyermekek tapasztalataira, ez azonban a pedagógusok részéről minden esetben tudatos, tervszerű felkészülést igényel.

Pedagógiai alapelvek
A gyermek gyermeki mivoltának megőrzése és érvényesítése.
A test-lélek-szellem kisgyermekkori harmóniájának megteremtése.
Egyértelmű, szilárd, szerető figyelemmel kipárnázott korlátokon belül a szabadság jó érzésének keltése.
Megalapozott, egészséges testi állapot biztosítása.
A legtágabb értelemben vett tanulási vágy és képesség megalapozása.
A világ egészére való nyitottság.
Több a szabad, mint a nem szabad.
A jó családi bánásmódhoz hasonló nevelői légkörben megértő, együttérző, de nem mindent elfogadó nevelői magatartás tanúsítása.
A szülők nevelési elveinek és tapasztalatainak tiszteletben tartása.
A gyermekek differenciált egyéni fejlesztése a csoport, a közösség keretein belül.
A sajátos nevelési igényű gyermekek elfogadása, nevelése és az esélyegyenlőség megteremtésére törekvés.
A gyermek tisztelete, jogainak érvényesítése.

Munkánk során számítunk óvodásaink szüleinek együttműködésére. Az újonnan érkező gyermekek beszoktatásának módját mindig a szüleikkel egyetértésben választjuk meg. Munkadélutánokat szervezünk karácsony és húsvét előtt, ahol a szülők, nevelők együtt készülődhetnek az ünnepre. Szívesen vesszük a szülők ötleteit, segítségét, támogatását. Minden esetben kikérjük a véleményüket gyermekeik számára szervezett programjainkról. Május végén nagyszabású kerti mulatsággal várjuk az óvodánkhoz kötődő vagy iránta érdeklődőket, hogy együtt ünnepelhessük a Gyermeknapot.

Elérhetőségeink

Városközponti Óvoda Móricz Zsigmond Téri Tagóvoda
7622 Pécs Móricz Zsigmond tér. 6.
Tel: 72/ 315-628
E-mail: moriczovoda@varoskozpontiovoda.hu
Tagóvoda-vezető: Meilinger Csabáné