Városközponti Óvoda - Pécs

Városközponti Óvoda házirendje

 

Szervezeti és Működési Szabályzat

A szabályzat letölthető itt.

 

Városközponti Óvoda Helyi Értékelési Szabályzata

A szabályzat letölthető itt.

 

Esélyegyenlőségi intézkedési terv

Az óvodába járó hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása az óvoda kötelessége.
Az óvodai nevelés meghatározó jelentőségű

  • az idegrendszer fejlesztésében,
  • a készségek, képességek alakításában,
  • a személyiségfejlesztésben,
  • a szocializáció alakításában,
  • a tanulási képesség magalapozásában,

melyek az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentességének zálogai.

Tudatos óvodapedagógiai tevékenység szükséges a hátrányok csökkentéséhez, az adott problémák korrekciójához, esetleges prevenciójához, mely az óvodavezető, az óvodapedagógusok és a teljes alkalmazotti kör kötelessége és felelőssége.

Az esélyegyenlőségi terv letölthető itt.