Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodája

Zöld Óvoda

 

A lakóhely megismeréséhez, épített környezetünk védelmére neveléshez kapcsolódó témakörünk a „Pécs az én városom”. Meghatározó környezeti tényező számunkra a Mecsek hegység és környéke, melynek adottságait felhasználjuk a természeti környezet megismerése és védelmére nevelés céljából (pl. medvehagyma, bánáti bazsarózsa).
A gyermekeknek lehetőségük van az élmény- és tapasztalat alapú ismeretszerzésre, a megszerzett ismeretek kipróbálására, gyakorlati alkalmazására (gyümölcs- és zöldségsaláta készítés, savanyúság eltevés, gyógynövények felhasználása, illatzsák készítés, kerti munkák, növények gondozása,). Az állatok gondozásával kapcsolatos felelősséget, és feladatokat a csoportszobában az akváriumok által közvetlenül tapasztalhatják meg. Az évszakonként változó természetsarkokban gyűjtik és figyelik meg a gyermekek a természet által adott kincseket.

Nevelő, fejlesztő tevékenységünket komplexitás, tevékenykedtető ismeretszerzés, gazdag élményszerzési lehetőség biztosítása jellemzi. Nagy hangsúlyt fektetünk a természeti és társadalmi kultúra értékeinek megismertetésére, ezek megbecsülésére, megőrzésére. Intézményünk helyi sajátosságait figyelembe véve valósítjuk meg a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos céljainkat, feladatainkat. Számtalan, a gyerekekkel könnyen elérhető élmény- ismeret- és tapasztalatszerzési helyszín található a szűkebb és tágabb környezetünkben: Zsolnay Kulturális Negyed, Kodály Kulturális Központ, múzeumok, gyermekkönyvtár, bábszínház, állatkert és terrárium, állatmenhely, erdei óvoda, Duna-Dráva Nemzeti Park Oktatóközpontja, PTE botanikus kertje, Malomvölgyi tó, Mecsek kirándulóhelyei.


Az egészséges táplálkozás jegyében rendszeressé és természetessé váltak óvodánkban a zöldség és gyümölcsnapok. Óvodapedagógusaink élnek az innovatív tanulási lehetőségekkel. A tanítás, tanulás korszerű módszereit alkalmazzák: múzeumpedagógia, drámapedagógia, élménypedagógia, szenzitív módszerek, kooperatív tanulás, projekt módszer, terepi tapasztaltatás, kísérletezés, felfedezés. Céljaink megvalósítását elősegíti az esztétikusan és korszerűen kialakított óvodai környezet, a természetes alapanyagú játékok. Óvodánk mind az öt csoportszobájának más-más elrendezése, egyéni arculata van. A bútorok és berendezési tárgyak, eszközök segítik a környezetbarát szemléletmód megalapozását. Szakmai könyvek beszerzésével folyamatosan bővítjük az intézményi könyvtárat, amelynek fontos tartalma a környezeti neveléshez kapcsolódó szakirodalom. A könyveket a Fürkész oktatószobában helyeztük el, hogy a gyermekek és családtagjaik is könnyen hozzáférjenek. Óvodánkban a takarékossági rendszer kiépített a villany-, és a vízhasználat terén. A levegő illatosítására illatzsákokat használunk. Az udvar növényeinek öntözése gyűjtött esővízzel történik, az udvaron komposztáló áll rendelkezésünkre. A szelektív hulladékgyűjtés az óvoda egész épületében biztosított, valamint évente kétszer szervezünk papírgyűjtést, és rendszeresen gyűjtjük a műanyag kupakokat.


Óvodaudvarunk növényállományának folyamatos és szakszerű ápolására, megújítására törekedtünk. Új növények telepítésekor őshonos, és jellegzetesen helyi fajokat választottunk. Virágoskert, gyógy-és fűszernövény kert, és magas-ágyás kialakításával teremtettünk lehetőséget a gyermekek kerti munkájához.

A gyermekek részt vesznek az évszaknak megfelelő kertgondozásban, amelyhez gyermekméretű szerszámokat (lombseprű, gereblye, kapa, lapát, seprű, kanna, kuka) használnak. Az óvodai élet szervezésében a lehető legtöbb időt biztosítunk a mozgásra, sétára, kirándulásra. Az óvodánk udvara tágas, árnyékolását hatalmas lombkoronájú fák és egy nyitott fedett szín biztosítják. A folyadékpótláshoz ivókút áll a gyermekek rendelkezésére.

Hagyománnyá vált, hogy az óvodai rendezvényeknek is mindig része valamilyen módon a mozgás pl.: családi futás, ügyességi és akadályverseny, zenés torna, táncház. Az udvar a mozgásfejlesztésen kívül lehetőséget nyújt a Zöld Óvoda szellemiségének gyakorlati megvalósítására is. Kialakított tanösvényünk részei: madárbarát kert, fűszer-és gyógynövénykert, konyhakerti magas-ágyás, lepkekert, kiserdő, növénysimogató, földablak, és tematikus forgatóoszlop.

 


2010-ben megkaptuk a Madárbarát Óvoda címet. Megfelelő odúkkal, madáretetőkkel és növények telepítésével fészkelő és búvóhelyet biztosítunk az énekesmadarak számára. Tárgyi feltételeink alakításában, fejlesztésében nagy segítséget nyújt az óvodai alapítvány, és a szülők. Közösségi munka keretében sor került az udvar felújítására, zöldfelületének megújítására, növelésére, virágosításra.

Az eredményesség érdekében folyamatos és hatékony kommunikációra törekszünk velük, a Zöld faliújságon helyezzük el a figyelemfelhívó, ismeretterjesztő információkat.
Intézményünkben fontos szerepe van a hagyományok ápolásának, amelyek többnyire az óvodai élet ünnepeihez és a zöld jeles napokhoz, illetve a néphagyományokhoz, népszokásokhoz kapcsolódnak: Teréz napi virágültetés, néptánc tanítás, bekapcsolódunk az Autómentes Nap városi rendezvényébe, Madarak és Fák Napi egész napos kirándulás, az Állatok Világnapját a családok bevonásával tartjuk.


A „Ne vásárolj semmit” nap kapcsán felhívjuk a szülők figyelmét a túlfogyasztás mérséklésére, és összekapcsoljuk a másokon való segítségnyújtásra, ajándékozásra. Így jött létre a „cipős doboz ajándék” gyűjtési akciónk, amelyet a város Zöld Óvodáival közösen szervezünk, és a családoktól kapott csomagokat az Esztergár Lajos Családsegítő közvetítésével minden évben eljuttatjuk a rászorultaknak.


Szintén a többi Zöld Óvoda bevonásával rendezzük immár ötödik éve a Köztársaság téren a „Madárkarácsonyt”. Ez a program a médiának köszönhetően városunkon túl is ismert hagyománnyá vált.


Óvodánk valamennyi dolgozója elkötelezett a környezeti kultúra fejlesztése, a környezetvédelem és a fenntarthatóság pedagógiája iránt, pozitív mintát nyújtanak az ökológiai szemléletformálás, az egészséges életvitel terén mind a gyermekek, mind a szülők és egyéb partnerek számára. Nevelőtestületünk tagjai önképzés, továbbképzés során számos környezeti és egészségneveléssel kapcsolatos előadáson, tanfolyamon, konferencián vett részt. Óvodánk felvállalta a házigazda, illetve a szervező szerepét is ezek lebonyolítására (Zöld Óvoda Hálózat Kistérségi Konferencia 2009, KOKOSZ „Földön, vízben, levegőben” akkreditál továbbképzés 2011).

A külső továbbképzések mellett szakmai munkaközösségeket is alakítottunk. Az általunk működtetett munkaközösségek az elmúlt évek során óvodaiból óvodaközivé, városi szintűvé fejlődtek. Az „Ügyes kezek” munkaközösség tematikája a néphagyományok, népi kismesterségek megismerésére épül, amely a jövő nemzedéke számára közvetítendő érték. 2006-ban megalakítottuk az „Értünk” - környezeti nevelés az óvodában munkaközösséget, melynek a teljes nevelőtestületünk tagja. Munkaközösségünk nyitott a városunk környezeti nevelés iránt elkötelezett óvodapedagógusai felé, és lehetőséget kínáltunk/kínálunk a bekapcsolódásra. Kölcsönösen és tudatosan segítjük egymás szakmai tevékenységét, fejlődését. Egyik fő célkitűzés a Zöld Óvodai tevékenységünkkel összefüggő partnerkapcsolatok folyamatos bővítése, fejlesztése, valamint a kapcsolattartás tartalmának és formáinak gazdagítása.

A Zöld Óvoda Hálózathoz tartozó óvodákkal igyekeztünk szakmai kapcsolatot kialakítani pl.: a kecskeméti Ifjúság Úti, és a tihanyi Visszhang Óvoda nevelőtestületével. A kölcsönös óvodalátogatásaink, valamint továbbképzésen való együttes részvételünk alkalmával lehetőség nyílt tapasztalatok kicserélésére, közös útkeresésre.A városunkban 2006 óta fokozatosan bővült Zöld Óvodákkal is felvettük a kapcsolatot, munkaközösségünk tevékenységébe bevontuk őket. Jelenleg tizenegy pécsi Zöld Óvodával vagyunk szoros szakmai kapcsolatban. Zöld Óvoda Bázisintézményként még nagyobb hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelés iránt elkötelezett óvodák felkutatására, az óvodai környezeti nevelés jó gyakorlatának terjesztésére, tapasztalataink átadására, koordinálásra. Segítettük a leendő Zöld Óvodákat a cím elnyerésére való felkészülésben, a pályázat megírásában. A vidéki partneróvodáink köre is bővült: kölcsönös óvodalátogatást szerveztünk a paksi Hétszínvirág óvodával (2011,2012).


A villányi Kikerics Óvoda is csatlakozott a munkaközösséghez, mentori tevékenységünk eredményeként 2013-ban ők is elnyerték a Zöld Óvoda címet. 2011-ben a Környezetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének tagjai lettünk. Oktatóközpontként kapcsolatrendszerünk jelentősen kiszélesedett. Bekapcsolódtunk a KOKOSZ óvodai tagozatának életébe, részt vettünk óvodalátogatáson a tiszavasvári Fülemüle (2011), és a szombathelyi Szűrcsapó óvodában (2012). Szakmai kapcsolatot tartunk a közeli iskolákkal, bölcsődével, társintézményekkel, valamint olyan szakmai és civil szervezetekkel, amelyek hozzájárulnak óvodai életünk tartalmasabbá tételéhez, nevelőmunkánk színvonalának emeléséhez, pedagógiai innovációs törekvéseink megvalósításához, amelyek által biztosított a tevékenységünk társadalmi hatása.


Figyelemmel kísérjük és aktívan részt veszünk városunk környezetvédelmi és egészségügyi programjaiban. Pécs városa az „Ökováros-Ökorégió”, a „Lépj-Légy Pécs Jövője”, a BIOKOM Kft.-Zöld Suli programja és a fenntartó önkormányzat által hirdetett környezetvédelmi pályázatok elindításával feladatának tekinti a környezeti nevelés segítését, a környezettudatos gondolkodás fejlesztését. Óvodánk évekig részese volt a Pécsi Gyermekklinika által folytatott IDEFICS elhízást megelőző, valamint a Fogászati Klinika ELMEX fogászati prevenciós programjának. A Zöld-Híd Alapítvány „Öko-kuckó” interaktív környezetvédelmi oktató programjait is megismertetjük gyermekeinkkel.


Felsorolni is nehéz, mennyi óvodai, illetve városi környezetvédelmi programon vettünk részt, és ezek által bővítettük imereteinket, kapcsolatrendszerünket. Eredményeinket szeretnénk megőrizni a jövőben is, és további környezetpedagógiai munkálkodásunkat az örökös Zöld Óvoda címhez méltóan, valamint bázisintézményként folytatni.

Intézményünk és szakmai munkánk megismertetésével kapcsolatban nyitottak vagyunk, minden látogatót szeretettel várunk!

Zöld Óvoda program letöltése


Elérhetőségeink

Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodája
7623 Pécs Köztársaság tér ½.
Telfon: 72 / 514-540
E-mail: kozteriovoda@varoskozpontiovoda.hu
Tagóvoda-vezető: Benczes Gáborné