Városközponti Óvoda Kodály Zoltán Utcai Tagóvodája

Galéria » Farsang a méhecske csoportban


Vissza

Elérhetőségeink

Városközponti Óvoda Kodály Zoltán Utcai Tagóvodája
7624 Pécs, Kodály Z. utca 17/a.
Telefon: 72/324-571
E-mail: kodalyovoda @varoskozpontiovoda.hu
Tagóvoda-vezető: Schlitt Zsuzsanna