Városközponti Óvoda Kodály Zoltán Utcai Tagóvodája

Városközponti Óvoda Kodály Zoltán Utcai Tagóvodája

Bemutatkozás

„MI A GYERMEKKOR?

A legtágabb értelemben vett tanulásnak és az életfontosságú beállítódások kialakulásának a kora. Nem a kötelességek, hanem a szabadság ideje. Micimackó-kor: a mindent és semmit csinálás különös keveréke.”

(Zilahi Józsefné)

Intézményünk a belvárosban helyezkedik el, az első állam által épített óvoda, mely ma is óvodaként üzemel. 1894-ben építették és ebben az évben a gyerekek is birtokukba vehették.

Az óvoda olyan hely, ahova jó menni, ahol jó lenni- ezt a célt szolgálja a tárgyi környezet kialakítása: az óvónők egyéniségének megfelelően berendezett csoportszobák, fajátékokkal felszerelt árnyas fákkal övezett udvar, jól felszerelt tornaterem.

A vonzó környezetnél is fontosabb, hogy gyermekközpontú, munkájukat szerető kollégáink vannak. 8 óvónő, 6 dajka, 1 karbantartó. Szakmai érdeklődésük, folyamatos megújulási képességük biztosítja a színvonalas szakmai munkát.

Pedagógiai programunkat az „Óvodai nevelés játékkal, mesével” minősített program adaptálásával készítettük el, s a program bázisintézménye vagyunk. A program lényege, hogy a jó szokások és a gyermeki műveltség megalapozása a játék és a mese nyelvén valósuljanak meg. A 3-7 éves gyermek testi, lelki tulajdonságaira épített program alkalmazásával az érzelmi, társas és értelmi képességek ápolása és fejlesztése valósulhat meg a testi és lelki egészség feltételei között. A program azoknak a nevelőknek és szülőknek ajánlott, akik elfogadják, hogy a kisgyermekkori intelligencia fejlesztésének közege, nyelve, eszközrendszere a játék és a mese. Akik a gyerekszoba „rendetlenségét” rendezett világként kezelik, pedagógusként pedig szakmai és tárgyi tudásukat a különféle helyzetekbe illően tudják alkalmazni.

A játék és a mese mellett kiemelt helyet foglal el a környezetvédelem. Óvodánk már másodszor pályázott sikerrel a megtisztelő ZÖLD ÓVODA címre.

Óvodánkban 4 vegyes életkorú csoportban neveljük a gyermekeket. A nevelés feltétele a szeretetteljes, türelmes odafigyelés, rátalálás a közös nyelvre, amely a fejlődéshez szükséges tényezők összegyűjtéséhez nélkülözhetetlen.

Világirodalmi érvényességű példája ennek Exupery:

„Rövidesen jobban is megismerhettem ezt a világot. A kis herceg bolygóján mindig voltak virágok, nagyon egyszerű virágok egy sor szirommal, helyet is alig foglaltak és nem zavartak senkit. Reggel megjelentek a fűben, estére elhervadtak. De ez egy szép napon egyszerre csak kicsírázott, magva a jó ég tudja, honnét került oda, és a kis herceg aprólékos gonddal figyelte a zsenge hajtást, amelyik semmilyen más hajtáshoz nem hasonlított…”

Elérhetőségeink

Városközponti Óvoda Kodály Zoltán Utcai Tagóvodája
7624 Pécs, Kodály Z. utca 17/a.
Telefon: 72/324-571
E-mail: kodalyovoda @varoskozpontiovoda.hu
Tagóvoda-vezető: Schlitt Zsuzsanna