Városközponti Óvoda József Attila Utcai Tagóvodája

József Attila Utcai Tagóvoda

A József Attila Utcai Tagóvoda a város egyik legrégebbi óvodája, a belváros szívében, a Hullámfürdő közvetlen szomszédságában. Az intézmény udvara fákkal,
bokrokkal övezett szép nagy terület, ahol a gyermekek minden évszakban találnak mozgásigényüket kielégítő és játékkedvüket fenntartó játékeszközöket.


A gyermekek szülei az azonos életkorú csoportszervezést, saját tornatermet, a barátságos, nyugodt légkört, a személyes kapcsolatot, a másság elfogadását értékelik.
A különböző fejlettségű gyermekekhez alkalmazkodó nevelőmunkát is vonzónak tartják.

Az ideális gyermeklétszám lehetővé teszi az egyéni különbségek figyelembevételét és a ráépülő differenciált fejlesztőmunkát, az egyéni nyomon követést, az arról való szülői tájékoztatást.


Óvodapedagógusaink nagy hangsúlyt fektetnek a szülőkkel való pozitív együttműködés kialakítására, amelyet nem csupán a napi találkozások, szülői értekezletek, fogadóórák, hanem színvonalas rendezvényeink is segítik. (Jó hangulatú adventi barkács-délután, vidám, játékos télbúcsúztató farsang, gyermeknapi kreatív játék délután.)


Óvodánkban több színes programot szervezünk, amelyek plusz élményként, új ismereti forrásként szolgálnak a gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlődése érdekében. (Város nevezetességei, múzeum, óvónői bábelőadás, őszi szüret kirándulások.)

Helyi adottságunkat, a Hullámfürdő közelségét kihasználva, a szülők és a gyermekek körében igen kedvelt egészségmegőrző, játékos vízi testnevelést is szervezünk. Kihasználunk minden pályázati lehetőséget, hogy a gyermekek minél több élményhez, tudáshoz, és fejlődésükhöz a legszínvonalasabb eszközökhöz juthassanak.
Átérezzük az óvodába lépés nehézségét, a szülőtől való elszakadást. Az átmenet megkönnyítése érdekében mamás beszoktatás keretében figyelembe vesszük a gyermekek és szülők egyénre szabott igényeit.

Nevelőtestületünket jellemzi magas szintű szaktudás, a folyamatos megújulás, amely pedagógiai a pedagógiai dokumentumok kidolgozásának innovációjában is megmutatkozik. Óvodapedagógusaink és a munkájukat segítő dolgozók személyisége, felkészültsége, empátiás készsége, problémaérzékenysége, kreativitása biztosíték a gyermekek meleg, családias légkörben való egyéni érési ütemének megfelelő fejlődéséhez.

Elérhetőségeink

Városközponti Óvoda József Attila Utcai Tagóvodája
7623 Pécs József Attila u.20.
Tel: 72/314-475
E-mail: jozsefovoda@varoskozpontiovoda.hu
Tagóvoda-vezető: Győri Márta