Városközponti Óvoda - Pécs

Házirend

A Házirend hatálya az óvodába járó gyermekekre, a szülőkre, az intézmény valamennyi alkalmazottjára terjed ki.
Célja a gyermekek óvodai életrendjével, a gyermeki és szülői jogok és kötelességek érvényesítésével kapcsolatos szabályok meghatározása

A teljes Házirend letölthető itt.