Városközponti Óvoda Budai Nagy Antal Utcai Tagóvodája

Shape Up

2006-ban a Budai Nagy Antal Utcai Óvoda Pécs városában egyedüli óvodaként bekapcsolódott az Egészséges Városért Alapítvány ShapeUp Europe pályázatába, mely egész Európát felölelő egészségnevelési, szemléletformálási projekt.

A pályázat megvalósításaként célul tűztük ki az egészséges életmódra nevelést, melynek keretében a mozgás és a táplálkozás területének kiemelésére vállalkoztunk.

A pályázat maradványaként óvodánk minden évben két tavaszi napot kitűzve rendezi meg az úgynevezett ShapeUp programját, melynek során a gyermekek mozgásfejlesztése és egészségnevelése a legfőbb szempont.

Intézményünk Helyi Nevelési Programjában prioritást élvez a tanulási képességek fejlesztése, a tanulási zavarok megelőzése játékosan és komplex módon, az életkori – és egyéni sajátosságok, és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. A testi nevelés, mozgásfejlesztés területét eddig is kiemelten kezeltük, mint a képességek fejlesztésének eszközét. Ezt bővítjük az egészséges táplálkozás területével.

Célunk, a 3-7 éves korú gyermekek egészségvédelme, egészségének megőrzése, problémák megelőzése a mozgás és a táplálkozás területének kiemelésével.
Hosszú távú célunk:

  • olyan egészséges gyermekek nevelése, akik testileg, lelkileg képesek a következő intézményfokozat ( általános iskola ) követelményeinek eleget tenni,
  • a gyermekek egészséges életvitel-igényének kialakítása
  • a testi fejlődés elősegítése

Közép távú célunk:

  • a testápolás, tisztálkodás, étkezés körében kialakított egészségügyi szokások önálló elvégzése
  • a mozgás szeretete

Rövid távú célunk:

  • a gyermekek egészségmegőrzése érdekében a szülők körében felvilágosító, ismeretterjesztő munka végzése, megszervezése

Elérhetőségeink

Városközponti Óvoda
7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 5.
Telefon: 72/ 315-455
E-mail: v.kozponti.ovoda @varoskozpontiovoda.hu
Óvodavezető-helyettes, tagóvoda-vezető: Benczes Gáborné