Városközponti Óvoda Budai Nagy Antal Utcai Tagóvodája

Városközponti Óvoda

Óvodánk a korábbi, Budai Nagy Antal Utcai Óvoda jogutódjaként, hat óvodát magába foglaló intézmény székhelyeként működik. Óvodánk a Budai Nagy Antal utcában, a Szigeti városrészben található.

Intézményünket 4 és 10 emeletes épületek övezik, a forgalmasabb utaktól távolabb, de mégis könnyen megközelíthető helyen helyezkedik el.
Mellettünk a Módszertani Bölcsödével, a közeli Rókus utcai üzletsorral, a 400 ágyas Klinikával, a PTE Tudományegyetemmel határolt egységben, gyönyörű zöld területű udvaros óvodánk várja a gyermekeket.


Óvodánk 1976 február 2.-án nyitotta meg kapuit a 3-6 éves gyermekek nevelésére, oktatására, gondozására.

3 épület egységünkben, 2-2 párhuzamosan működő kis -középső-nagycsoport működik. Minden egységhez jól felszerelt öltöző, mosdó, WC,- tartozik.

Tornatermünk a testnevelési foglalkozások, a mozgásos tevékenységek levezetéséhez biztosít helyet.

A csoportszobáink déli fekvése, a napos világos, barátságos környezetet sugallja

Az óvoda csoportszobáit az óvónők hangulatos dekorációval, a mindig aktuális évszaknak vagy ünnepnek megfelelően díszítik, melegséget, családias légkört biztosítva.
A csoportszobákat a nevelési, fejlesztési feladatok megvalósításának figyelembevételével, az óvónők esztétikusan rendezték be.

Az épület északi részén nevelői szobák, iroda helyiségek, a tornaterem, a melegítő konyha, .és a raktárak találhatók.Hatalmas szinteltolásos elrendezésű, medencés udvarunk, részben 30 éves fák, bokros, füves és aszfaltos részekből áll, sok játékeszközt biztosítva a gyermekek számára. Gazdag játék,-és mozgáslehetőséget biztosítva a gyermekek részére az év minden időszakában.

Fontosnak tarjuk, hogy a gyermekek egészséges életmódjának kialakításához minden feltételt megteremtsünk, és esztétikus, tiszta környezet várja őket.

Személyi feltételek:

12 szakképzet óvodapedagógus
8 dadusnéni
1 adminisztrátor
2 udvaros

Nevelési Filozófiánk

Feladatunk a gyermek képességeinek felmérésével a gyermekek egyéni fejlődéséhez igazodó nevelési hatások érvényesítése, fejlesztési programmal történő segítése, az otthoni szokások figyelembevételével, a szülővel megbeszélve.

Az óvoda munkájában kiemelt szerepet kap a tanulási képességek komplex, játékos fejlesztése, a kompetencia alapú óvodai nevelés minél szélesebb körben történő elterjesztése.

Fontos feladataink:
anyanyelvi nevelés
részképesség-zavarok megelőzése
környezeti nevelés
gyermekvédelem
tehetséggondozás

Nevelési programunk az egészséges életmódra nevelés, a környezeti nevelés, áthatja az óvodai élet egész napját. Az előre megszervezett programjaink színesebbé, gazdagabbá teszik a gyermekek hétköznapjait.

-Bábszínház látogatás
-Séták a városban, közeli nevezetességek megtekintése
-Úszás
-Nagycsoportosok iskolalátogatása
-Játékos angol tanulás
-Zene óvoda
-Különtorna
-Hagyományok ápolása

Őszi, tavaszi kirándulások szervezése délelőtt, vagy egész napos programmal, szülők részvételével, melyek emlékezetes élményt nyújtanak.
Partnerközpontúságunk bölcsőde,- óvoda,- iskola kapcsolatában nyilvánul meg.
Fontosnak tartjuk a család és az óvoda kapcsolatát.

Fontos célunk:

-a gyermekek egyéniségének kibontakoztatása
-a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő játéktevékenység biztosításával megteremteni a személyiség fejlesztés feltételeit és alapjait
-a gyermekek megismerési vágyára, érdeklődésére, önkéntelen figyelmére, érzelmi beállítottságára építve, tevékenységbe ágyazottan lehetőséget nyújtani a gyermekeknek érdeklődésük kielégítésére.

Elérhetőségeink

Városközponti Óvoda
7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 5.
Telefon: 72/ 315-455
E-mail: v.kozponti.ovoda @varoskozpontiovoda.hu
Óvodavezető-helyettes, tagóvoda-vezető: Benczes Gáborné