Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai Tagóvodája

Zöld Óvoda

Az óvoda célja, feladatai a Zöld Óvoda jegyében

Célunk:
A 3-7 éves gyermek harmonikus fejlődésének segítése, komplex környezeti nevelése és egészséges életmód kialakítására törekedve, mely áthatja a nevelés minden területét.

Alapvető feladataink:
• A környezettel való harmonikus együttélés megalapozása, szokások megismertetése
• Személyes példamutatással pozitív érzelmi viszony kialakítása a természetes és mesterséges környezet iránt
• Felelősségteljes cselekvés kialakítása környezetünk rendje, tisztasága, védelme érdekében

A feladatok megvalósítása érdekében igen fontos a családdal való szoros együttműködés, de ugyanakkor a családok szemlélete is a gyerekeken keresztül alakítható.

Pozitív kapcsolat kialakítása a közvetlen és tágabb környezettel.

• Lehetőséget biztosítunk a szabadban a mozgásigény kielégítésére, játékra (csúszás, mászás, futás, biciklizés, rollerozás, homokozás, nyáron: fürdés a medencében)
• a természet sokszínűségét vizsgáló játékok (víz, homok, kavics, talaj, ahol gyűjthet, tapinthat a gyermek)
• Természet közelben a gyermek szókincsének gyarapítása, válaszadás a kérdéseire
• Népi szójátékok, időjósló rigmusok, népi hiedelmek, kifejezések értelmezése, megismertetése
• Évszakokhoz, hagyományokhoz kapcsolódó anyagok kiválasztása (állatokról, a természet szépségeiről szóló mesék, versek)
• A környezet hangjainak megfigyeltetése, énekléssel, zenéléssel
• Népdalok éneklésével, népi játékok játszásával a néphagyományok megismertetése• Az évszakokhoz kapcsolódó megfigyelések: a gyerekek megismertetése a kerti munkával / gyomlálás, kapálás, gereblyézés, levelek-ágak összegyűjtése komposztálása / növények gondozásával, ápolásával

• Az évszakokhoz kapcsolódó megfigyelések: vizuális megfigyelés - képi megformálása

• Állatok megismertetése természetes környezetében (gondozásuk, védelmük)

• A természet ünnepeinek (Jeles napok) megtartásával a fenntartható fejlődés fenntartható fogyasztás szemléletével természeti értékeink megóvására nevelünk.

• Kerti munkák:

• A környezetvédelem jeles napjaihoz kapcsolódó ünnepek
• Kirándulások

Arra törekszünk, hogy az óvoda mindennapjaiból kiemelkedjenek az ünnepek külsőségekben és tartalomban. Az ünnepeket, megemlékezéseket hosszabb előkészületek vezetik be. Az ünnep fénypontjára irányuló tevékenységekkel az érzelmi átélést, örömteli ünnepvárást készítjük elő. Az óvodai élet hagyományos ünnepeit a Környezetvédelem jeles napjainak megemlékezései egészítik ki.

Ünnepeink:
• Hagyományos: Advent, Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák napja,
• Nemzeti ünnep - Március 15.
• Családdal közös ünnep – Évzáró, Gyermeknap

Zöld jeles napok:
• Állatok világnapja (október 4.)
• Ne vásárolj semmit! Nap.(november utolsó péntekje)
• Víz világnapja (március 22.)
• Madarak és fák napja (május 10.)
• Környezetvédelmi világnap (június 5.)

"Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, Vess magot!
Ha évtizeddel számolsz, Ültess fát!
Ha terved egy életre szól, Embert nevelj!"

 

Elérhetőségeink

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai Tagóvoda
7624 Pécs, Bornemissza u. 3.
Telefon: 72/311-761
E-mail: bornemisszaovoda @ varoskozpontiovoda.hu
Tagóvoda-vezető: Baumann Erika