Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai Tagóvodája


Hírek

Pillanatképek 2009-2013

 

2009-2013

https://www.youtube.com/watch?v=BYESg616oVQ&t=8s2018 Gyermeknap az oviban

 https://youtu.be/AdzvLNO-i3EÉTLAP

 https://www.hungast.hu/pecs-etlap.htmlÓVODAI BEIRATÁS

                              ÓVODAI BEÍRATÁS

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti az érdekelt szülőket, hogy a 2018/2019. nevelési évre az óvodai beíratás

2018. április 26-án és 27-én lesz, naponta 7-17 óráig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A jogszabályi előíráshoz igazodóan óvodába be kell íratni azon gyermekeket, akik 2018. augusztus 31-ig a harmadik életévüket betöltik, vagy annál idősebbek.
Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

A beiratkozáshoz szükség: van a gyermek, valamint a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványára. (lakcímkártyára)

Továbbá: kisgyermek TAJ kártyájára
                  születési anyakönyvi kivonatára

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell beíratni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülők dolgoznak, azonban a gyermek csak egy óvodába iratható be. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele az önkormányzat által fenntartott óvodákban biztosított.
Az óvodai körzetjegyzék megtalálható a város honlapján, valamint minden óvodában és bölcsődében. (http://gov.pecs.hu)

Az óvodai nevelési év 2018. szeptember 1-jén kezdődik, és 2019. augusztus 31-ig tart. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követően. Az óvoda felveheti a körzetében lakó két és féléves gyermekeket is, ha a hároméves és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette, és van szabad férőhelye.

A gyermeket a szülő kérésére, az óvodavezető és a védőnő egyetértésével a lakóhely szerint illetékes jegyző - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig - felmentheti a kötelező óvodába járás alól.
A kötelező óvodába járás alóli felmentés kérelme – a védőnői javaslattal - 2018. április 26-ig Pécs Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez nyújtható be, melynek másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez is el kell juttatni. A felmentési kérelem benyújtása esetén a gyermek óvodai beíratása nem szükséges.

A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, 2018. május 15-ig köteles arról írásban értesíteni Pécs Megyei Jogú Város Jegyzőjét. (Pécs, 7621 Széchenyi tér 1.)

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, melyről 2018. május 4-ig értesíti a szülőket. A szülő a beiratkozáskor kérheti - az elérhetőségének megadásával –, hogy gyermeke felvételéről elektronikus úton értesítse az óvodavezető.
A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, mely a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvodavezetőnél nyújtható be.

A felújítás alatt lévő Kertvárosi Óvodába (Testvérvárosok terén működő székhelyintézmény) valamint a Kertvárosi Óvoda Németh László Utcai Tagóvodájába a beíratás az Anikó u. 1. szám alatti épületben lesz, melynek bejárata a Varsány utca felőli oldalon található.
Értesítjük a szülőket arról, hogy az Önkormányzat 2018-ban az alábbi óvodákat felújítja:
- Keleti Városrészi Óvoda Hirdi Tagóvodája, az óvoda a Bencze József u. 2. szám alatti épületben működik 2018. július 1-jétől,
- Városközponti Óvoda (Budai Nagy A. u. 5.), az óvoda a Mecsekaljai Általános Iskolában (Bánki Donát u. 2.) valamint a N
agy Lajos király u. 4. szám alatti épületben működik 2018. július 1-jétől.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Humán FőosztályNYÍLT NAP

 2018 EBÉDBEFIZETÉSEK

 ÉTKEZÉS LEMONDÁSA

ÉTKEZÉS LEMONDÁSA!

2017. szeptember elsejével kezdődően az óvodai étkezések lemondásának módja megváltozik. Az óvodában ezentúl nincs lehetőség az étkezés lemondására az óvodai telefonon.  Az étkezés lemondása változatlan, legkésőbb a hiányzást megelőző napon kell lemondani a másnapi ebédet.

Az étkezés lemondása telefonon az alábbi munkatársaknál lehetséges:

A telefonvonal munkanapokon reggel 7 órától 9 óráig lesz elérhető!

+36 20/397 5653 Urbánovics Mária
+36 30/790 3047 Garami Gergely
+36 20/397 9044 Lábas Nikolett

Az étkezés lemondható továbbá az

  • etkezeslemondas.vko@gmail.com  e-mail címen

Alapinformációk, melyeket feltétlenül szükséges feltüntetni: gyermek neve, óvodája, csoportja, a távollét időtartama (-tól-ig).

  • Ezen kívül az Elszámolóház által működtetett pénztárakon keresztül

      WEBOLDAL http://www.elszamolohazpecs.hu/kozetkeztetes

Állandó nyitva tartású befizetőhelyek
1. Pécsi Apáczai csere J. Gimnázium Kollégium Alapfokú Művészeti Iskola
7632 Pécs, Apáczai Csere János Körtér 1. 30/845 6732
2. Pollack M. Szakközépiskola Kollégiuma
7621 Pécs, Jókai u. 8. 30/850 6482
3. Pécsi Kodály Z. Kollégium 7624
Pécs, Kodály Z. u. 20/A. 30/845 6697
 

A szülőknek lehetőségük van interneten keresztül, a Govern Soft Menza Pure programjához tartozó szülői felületen lemondani gyermekük étkezését.

A használat módja:
A felületre való belépés: a https://pecskk.eny.hu honlapon történik.
A szülő felhasználó neve a Menza Pure programban a gyermek adataihoz bejegyzett szülő által megadott e-mail cím, (melyet a gazdasági ügyintéző rögzített vagy majd rögzíteni fog).
Első használatkor, a honlapon látható „jelszó emlékeztető” linkre történő kattintás után kell beírni az e-mail címet. A program ez alapján egy belépési jelszót generál, amit e-mailben megküld a szülő részére. A továbbiakban a honlapon ezzel a jelszóval tud belépni a gyermek étkező felületére. A lemondott napokat utólag módosítani csak az étkezést megelőző nap délelőtt 9 óráig lehet.
Ezen a felületen lehetősége nyílik online bankkártyás fizetés teljesítésére is, mely díjmentes.
A rendszerben jelenleg az étkezés igénylése korlátozott, csak az étkezés lemondására van lehetőség!
A szülői felület használatához további segítséget az Elszámolóház munkatársai tudnak adni:
Pándi Edit +36 30/505-4377
Bánfai Viktória +36 30/285-0873

 Beszoktatás

 Elérhetőségeink

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai Tagóvoda
7624 Pécs, Bornemissza u. 3.
Telefon: 72/311-761
E-mail: bornemisszaovoda @ varoskozpontiovoda.hu
Tagóvoda-vezető: Baumann Erika