Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai Tagóvodája

Bornemissza úti óvoda


Óvodánk Pécs város belterületén un. Mecsek-nyugati részén található.
A terület a Mecsek hegység D-i lejtőjéhez tartozik. Az óvoda környéke 4-10 szintes panael épületekkel, családi házakkal, illetve szolgáltató épületekkel szórtan beépített.
Bölcsőde –Óvoda- Általános iskola -Főiskola mind egymás szomszédságában találhatók. A szolgáltatóházban: orvosi rendelők, gyógyszertár, élelmiszerüzlet, posta.
Az óvoda 21 évvel ezelőtt modern stílusban épül, amelyet nagy alapterületű óvodakert övez. Az óvoda „kertje” udvara úgy van kialakítva hogy minden csoportnak van állandó helye ugyanakkor van olyan udvarrész, ahol a gyerekek kisebb-nagyobb társaikkal együtt játszhatnak pl.: medence, kisebb füves focipálya stb.
Gazdag játéktevékenységet nyújtó játszóhelyek vannak: Fajátékok: hajók, vonatok, kisház, csúszda, híd. Mindhárom udvarrészen homokozó.

A füves-homokos részek között biciklizésre-rollerozásra alkalmas sík terület is található.

Az óvoda épülete”szintje”az emeleten van.

Ez a szint három óvodai csoportot, öltözőkkel, mosdókkal, vezetői irodát, óvónői-dajkai öltözőt, melegítőkonyhát, felnőtt étkezőt és különböző higiéniai szokások, és egyéb tevékenység elvégzésére szolgáló helyiséget foglal magába.(fürdő-mosó, WC, tárolók)

Az óvoda épületét a nevelési, fejlesztési feladatok megvalósításának figyelembevételével az Óvónők esztétikusan rendezték be.
A több funkciót betöltő csoportszobák alkalmasak a szabad játékra, a különböző tevékenységek végzésére, az étkezésre, az alvásra-pihenésre.
A csoportszobák az óvónők ízlésvilágát tükrözik és igyekeznek barátságos, otthonos légkört teremteni a gyermekek jó közérzetének biztosítása érdekében.

Az óvónők a többféle játéktevékenységhez elkülönített csoportszobarészeket alakítottak ki. Ilyenek: a mesesarok (ami a személyes perceknek, napi mesélésnek és dramatikus játékoknak a színtere), „kincsessarok” vagyis olyan hely, ahova a gyermekek elhelyezhetik a séták alkalmával vagy kirándulásokon talált „kincseket” vagy az évszakok adta terményeket, családi rész: ahol a gyerekek eljátszhatják azokat a szerepeket, amiket otthonról a felnőttek világából hoztak.(babakonyha, babaszoba, orvosi játszórész stb.)

Nevelési Filozófiánk

Az Óvoda minden dolgozója meggyőződéssel vallja, hogy a nyugodt, szeretetteljes, derűs és vidám környezetben felnövő gyerekekből lesznek kiegyensúlyozott, aktív és sikeres felnőttek.
Óvodánk gyermekközpontú intézmény.
Az óvoda, nevelési programjára építve, játékba integrált tanulással biztosítunk folyamatos fejlődést a gyermekek számára.

Kiemelt pedagógiai célunk, hogy a gyerekek óvodai élete során fejlesszük önbizalmukat, az alapvető készségek, játékon keresztűl történő fejlesztésével minden kisgyermek váljék iskolaéretté az óvodában eltöltött évek alatt.
A kis-, középső- és nagycsoportban a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével történik a gyerekek mindennapi fejlesztése.
Nevelési programunk szerves része továbbá a környezeti nevelés és az egészséges életmódravaló nevelés, ezért naponta biztosítjuk a gyermek számára a változatos mozgáslehetőséget csoportszobában és az udvari levegőzés alkalmával is.
Programjaink változatossá, színesebbé teszik hétköznapjainkat:
Bábszínház látogatás,
Uszás, Játékos angol nyelvtanulás,
Hagyományok ápolása,

Kirándulásokat szervezünk csoportonként a szülők részvételével, de az óvodai csoportok közös kirándulásai is maradandó élményt jelentenek a gyerekek számára.
Fontosnak tartjuk a család és az óvoda kapcsolatát mert e nélkül nevelésünk egyoldalú, hatékonysága csökken.
Tudnunk kell, hogy minden kisgyerek más és más ütemben fejlődik ezért Nevelési elveink alapja, hogy minden kisgyermek különálló személyiség, amiből adódóan egyéni bánásmódot és saját fejlődési ütemének megfelelő differenciált fejlődést igényel.

A nevelés minden területén hangsúlyozzuk a személyes példamutatást.
Célunk:
a gyerekek személyiségének sokoldalú fejlesztése,
egyéniségük kibontakoztatása
családi nevelést kiegészítve biztosítani minden kisgyerek számára, hogy testi- lelki és értelmi érettség terén alkalmassá váljon az iskolai életre,

Elérhetőség

Bornemissza Gergely Utcai Tagóvoda
7624 Pécs Bornemissza Gergely u. 3.

tel/fax: 72/311-761
e-mail: ovi.bornemis@vipmail.hu

 

Elérhetőségeink

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai Tagóvoda
7624 Pécs, Bornemissza u. 3.
Telefon: 72/311-761
E-mail: bornemisszaovoda @ varoskozpontiovoda.hu
Tagóvoda-vezető: Baumann Erika