Városközponti Óvoda Belvárosi Tagóvodája

Városközponti Óvoda Belvárosi Tagóvodája

Intézményünk 1982 óta fogadja a gyermekeket Pécs történelmi belvárosában - a forgalom zajától távol, ideális környezetben.

A szinteltolásos épületben hat osztott csoportban folyik a nevelőmunka: 2-2 kis,- középső-és nagycsoportban.

Óvodánk helyzete, fekvése egyedi értékeket kínál.

Jelen van a gazdag történelmi múlt és a változó természet. Karnyújtásnyira vannak a város kulturális értékei (múzeumok, színház, szobrok, terek, középületek) és az élő természet is (Mecsek, Tettye, Pintér-kert).

Adottságainkat felismerve, Pedagógiai Programunk kiemelt feladata a környezet megismertetése, megszerettetése és a környezet védelme, a környezettudatos magatartás kialakítása; a fenntartható pedagógia érvényesítése.


Elhivatottságunk eredményeként részesei lehetünk a MME Madárbarát-kert programjának és 2008. Szeptemberétől a ZÖLD ÓVODA hálózathoz tartozva igyekszünk megfelelni a „zöld” elvárásoknak.

2009. július 1-től két óvodai gyermekcsoportunkban bevezetésre került a TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben” c. pályázati program keretében a Kompetencia Alapú Óvodai Nevelés.

 

Nevelőmunkánk során alapvetőnek tartjuk:

 • a gyermekek feltétel nélküli szeretetét, elfogadását és tiszteletét, megbecsülését és a bizalmat

 • az egyéni sajátosságokhoz igazodó differenciált fejlesztést, amely segíti a gyermek személyiségfejlődését, egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását.

Speciális alapértékeink

 • Elegendő időt biztosítunk az életszerű, érzelmi megközelítésű, természetes élethelyzeteket teremtő szabad játékra.

 • A fejlesztés menetét az életkori sajátosságokhoz és az egyéni fejlődési ütemhez igazodva határozzuk meg.

 • A társas kapcsolatok alakulását, a toleranciát az életben szükséges együttműködési képesség kialakítása érdekében fejlesztjük.

 • Törekszünk a családdal való együttműködésre. Támaszkodunk, a családban kialakult kulturális és világnézeti hagyományokra, figyelembe vesszük a családi nevelés elsőbbségét.

 • Fő törekvésünk, hogy a gyermekek, minél több érzékszerven keresztül tapasztalják meg, és változatos tevékenységek által komplexen ismerjék meg az "ezerarcú" természetet.

Óvodánk egyik fontos nevelési színtere az udvar.

Kialakítása és felszerelése a gyermekek sokféle tevékenységét szolgálja minden évszakban és napszakban. A szinteltolásos terepviszonyok és a különböző talajfelületek következtében olyan optimális játszókert áll a gyermekek rendelkezésére, ahol van:

 • árnyékos és napos játszórész,

 • lejtős és dombos terep,

 • betonos és füves rész,

 • a gyermekek és szülők közreműködésével fokozatosan kialakított és gondozott virágoskertek, zöldséges – és fűszernövény kertek.

A szabad mozgás és edzés lehetőségét a különböző típusú fa-mászó komplexumok is biztosítják, amelyek esztétikusak, megfelelnek a gyermekek életkori igényeinek, az EU-s előírásoknak és harmonikusan illeszkednek az óvoda környezetébe.

Az óvoda épületének berendezésénél fő törekvésünk, hogy az tükrözze külső megjelenésében a harmóniát, az egységet és az esztétikumot. Légköre sugározza a szeretetteljes bánásmódot és az otthon érzetét. A több funkciót betöltő tágas, világos csoportszobák alkalmasak a szabad játékra, változatos tevékenységek végzésére, étkezésre, és pihenésre egyaránt.

Óvodapedagógusaink felsőfokú szakirányú végzettséggel, több éves gyakorlattal rendelkeznek. Többen közülük szakvizsgát, másoddiplomát is szereztek.

Munkájukat felkészülten, igényesen, az óvoda alkalmazottaival összehangoltan végzik. Ismerik a gyermeki személyiség rejtett értékeit; szeretetteljes, bensőséges kapcsolatot alakítanak ki gyermekekkel, szülőkkel egyaránt.

A mindennapjaink tervezésénél és megvalósításánál alapvető célunk, hogy a szülőkkel együttműködve ideális - „ahová szeretünk járni, ahol jó lenni” - életteret alakítsunk ki.

Elérhetőségeink

Városközponti Óvoda Belvárosi Tagóvodája
7621 Pécs, Papnövelde utca 18-20.
Telefon: 72/534-518
E-mail: belvarosiovoda @varoskozpontiovoda.hu
Tagóvoda-vezető: Bácsalmásyné Vidák Ildikó